International Saimoe League Winners Gallery

ShanaSakurazaki SetsunaHiiragi KagamiFujibayashi KyōHiiragi KagamiSuzumiya HaruhiSuzumiya HaruhiFate Testarossa
Sakagami TomoyoNagato YukiSuigintouShanaSuiseisekiKatsura HinagikuShinkuKatsura Hinagiku
Akiyama MioAisaka TaigaNagato YukiShanaShanaMisaka MikotoShanaAkiyama Mio

2008

Shana
Sakurazaki Setsuna
Hiiragi Kagami
Fujibayashi Kyō
Hiiragi Kagami
Suzumiya Haruhi
Suzumiya Haruhi
Fate Testarossa

2009

Sakagami Tomoyo
Nagato Yuki
Suigintou
Shana
Suiseiseki
Katsura Hinagiku
Shinku
Katsura Hinagiku

2010

Akiyama Mio
Aisaka Taiga
Nagato Yuki
Shana
Shana
Misaka Mikoto
Shana
Akiyama Mio